Protez Tedavisinin Amaçları

 1. Fonksiyonun sağlanması : Protez yapılamsının öncelikli amacı, hastanın rahatça yemek yiyebilmesini ve beslenebilmesini sağlamaktıdır.
 2. Estetik : Hastanın eksik dişlerinin yerine konulması yoluyla doğal dir gülüş sağlanması; ayrıca kemik erimesi sonucu kaybedilen destek dokuların kaide plağı ile yerine konulması ve de bu sayede dudak ve yanak gibi yüzün çeşitli bölümlerine destek olunması amaçlanır.
 3. Fonetik : Seslerin oluşmasında önemli bir rol oynayan dişlerin yerine koyulması, hastanın yeniden güzel ve de analaşılabilir bir biçimde konuşmasını sağlayacaktır.
 4. Psikolojik : Eksik dişlerin tamamlanması ve estetik bir gülüş, hastanın kendine olan güvenini arttırarak, insan ilişkilerinde daha rahat olmasını sağlayacaktır.

Total Protezler

Total protezler eğer ağzınızda hiç diş kalmadıysa yapılabilecek bir uygulamadır. Alt ve üst çenede kalan kemik dokusu üzerinden destek alarak vakum kuvveti ile ağızda kalabilen, akrilikten üretilen, halk arasında damak protez olarak da adlandırılan protezlerdir.

Parsiyel Protezler (Bölümlü Protez)

Çiğneme basıncını tutucu kollar (kroşeler) yoluyla doğal dişler ve de kaide plağı yoluyla mukoza (çene kemiklerinin üzerindeki yumuşak doku) üzerinden çene kemiğine ileten protezlerdir.

Bu protezler, ağızda bulunan doğal dişlerin sayı ve konumlarının sabit köprü protezi yapımı için yeterli olmayan hastalara uygulanır ve gerektiğinde hasta tarafından çıkarılarak gerekli bakımı yapıldıktan sonra kolayca yeniden takılabilir.

Bu protez sayesinde sadece dişler değil, aynı zamanda kemik erimesine bağlı olarak miktarı azalan destek dokular da tamamlanış olur. Doğru planlanan bir protez aynı zamanda yaşla birlikte hastanın özlellikle dudak ve yanak bölgelerinde meydana gelen yumuşak dokulardaki kırışıklık ve çökmeleri de bir miktar tolere eder. Temel olarak parsiyel protezlerle aynı özelliklere sahiptir. parsiyel protezin bir modifikasyonu olarak kabul edilebilir. Ayrıca bireysel diş dizimi ve estetik dişlerin kullanımı, doğal bir gülüş elde edilmesine yardımcı olacaktır.

Klasik Parsiel Protez: Kısmen dişsiz ağrılara uygulanır. Dişler üzerine gelen tırnaklar ve kancalarla tutuculuk sağlanır.

Hassas Tutuculu Parsiel Protezler: Kısmen dişsiz ağızlara uygulanır. Kanca gibi dışardan görünen herhangi bir aparatı olmayan estetik protezlerdir.

İmplant Üstü Hareketli Protezler

Anatomik kısıtlamaların ve de implant yapılacak kemik miktarının sabit bir protez hazırlanmasına imkan sağlayacak sayıda implant yerleştirilmesine izin vermediği durumlarda, implant üstü hareketli protezlerin kullanılması tercih edilmelidir.

Özellikle alt çene total dişsiz hastalarda hareketli protez kullanımı, protezin tutuculuğunun yetersiz kemik miktarı, dil ve de yanaklar gibi hareketli organlar nedeniyle neredeyse imkansızdır. Böyle bir vakada günümüzde tercih edilen en basit çözüm, ön bölgeye yerleştirilecek minimum iki veya dört implantın üzerine yapılacak bir total protezdir.

Bu protezlerin geleneksel hareketli protezlere oranla çok sayıda avantajı vardır:

  • Tutuculukları çok daha iyidir.
  • Hastaya kullanım konforu sağlar
  • Daha etkin bir çiğneme yapılabilir
  • Hastanın adaptasyon süreci daha basittir
  • Hasta normal konuşmasına kısa sürede kavuşabilir
  • Kalan kemik dokusu korunmuş olur
  • Klasik total protezlere oranla daha küçük hazırlanabilir
  • Gerektiğinde hasta tarafından kolaylıkla çıkartılabilir